Oferta
O FIRMIE
OFERTA
REALIZACJE
PRACA
KONTAKT

Oferta

Klientom oferujemy szeroki wachlarz usług dopasowanych do indywidualnych potrzeb.
Świadczymy usługi dla Klientów instytucjonalnych i indywidualnych.

Wykonujemy pomiary geodezyjne i opracowania kartograficzne:
| mapy do celów projektowych i prawnych,
| mapy tematyczne,
| rozgraniczenia nieruchomości i wznowienia granic,
| podziały nieruchomości,
| tyczenia i geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze,
| geodezyjną obsługę inwestycji,
| pomiary powierzchni zasiewów,
| pomiary specjalne.

Mamy możliwość pracy z dokumentacją niejawną i wykonywania:
| prac geodezyjnych na terenach zamkniętych.

Świadczymy dla firm usługi skanowania i druku wielkoformatowego:
| wielkoformatowe kopiowanie, skanowanie i wydruk w systemie druku Oce TCS500

Posiadamy doświadczoną kadrę z państwowymi uprawnieniami geodezyjnymi wydanymi w zakresach:
1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
4) geodezyjna obsługa inwestycji.
Zmiana numerów telefonicznych

W związku ze zmianą operatora telekomunikacyjnego od dnia 9 marca 2018 r. nastąpiła zmiana numerów telefonicznych. »

Nowe oprogramowanie Trimble Bussiness Center (Advanced Edition)

Wprowadzamy oprogramowanie Trimble Bussiness Center (Advanced Edition) do naszych linii technologicznych pozyskania i opracowania wyników pomiarów. »

O FIRMIE  |  OFERTA  |  REALIZACJE  |  PRACA  |  KONTAKT